Personel

Enstitü Sekr. Üzeyir KARADÖL

Görev : Enstitü Sekreteri
Telefon : 0 (284) 235 92 99
TÜ E-Posta : uzeyirkaradol@trakya.edu.tr

Memur Selçuk KARADENİZ

Görev : Yazı İşleri
TÜ E-Posta : skaradeniz@trakya.edu.tr