Misyon-Vizyon

Misyonumuz
Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji ile donanmış; Cumhuriyet’in temel değerlerine bağlı; araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı; millî ve evrensel değerlere saygılı bireyler yetiştirerek dünya ve Türkiye Romanlarının barış ve kardeşliğine katkıda bulunmaktır. Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü yapacağı bilimsel araştırma ve çalışmalarla Türkiye ve dünya Romanlarının ekonomik, kültürel ve sosyal yapılarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak suretiyle Türkiye’nin bu konuda izleyeceği politikalara bilimsel destek olmayı amaçlamaktadır.

Enstitümüz diğer yandan da Roman Dili ve Kültürüne yönelik yüksek lisans ve doktora programları yürüterek  bu alandaki akademik boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

 Vizyonumuz
Bilim ve eğitim dünyasında küresel ölçekte etkin, tanınan, izlenen ve tercih edilen bir üniversite olan Trakya Üniversitesi’nin bu vizyonunu özümseyerek, Roman Dili ve Kültürü üzerine yapacağı çalışmalarla, güvenilir, saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.
Bu içerik 26.12.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 1962 kez okundu.