STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI

Uzun süreden beri beklenilen Roman vatandaşlara yönelik olarak uygulanacak stratejik eylem planı belgesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının 15/04/2016 tarihli ve 50107 sayılı yazısı dikkate alınarak; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri doğrultusunda nihai hale getirilen ekli Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ile I. Aşama Eylem Planı (2016-2018) Belgesinin kabulüne, karar verilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilmek üzere Resmi Gazetede yayınlanan Eylem Planı Belgesine yönelik Enstitü Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. Veysi AKIN yerel ve ulusal yayın organlarına plan ile ilgili görüşlerini bildirmiştir.

Müdürümüz son yıllarda meydana gelen gelişmelere de dikkat çekerek Planın içeriğinde bahsedilmiş olan konuların doğruluğuna değinerek bu planın uygulanması ile Romanların yaşamlarında iyileşmelerin meydana geleceğine vurgu yapmıştır. Planın hazırlanmasında “Roman Açılımı”nın büyük etkileri olduğunu belirterek uygulamaya aşamasında çok iyi bir koordinasyon olunması gerektiği ve sadece Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı değil ilgili diğer bakanlıkların da uygulamada yer almaları gerektiğinin altını çizmiştir.

Ek Resimler
Bu içerik 05.05.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 668 kez okundu.