ROMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 3. SAYISI YAYIMLANDI.

2014 yılında akademik faaliyetlere başlayan Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü bilim dünyasına yeni bir uluslararası akademik dergi kazandırmıştır. Roman Dili ve Kültürü Anabilim Dalı başkanı Dr. Öğr. Üyesi Levent DOĞAN’ın editörlüğünde yayınlanan derginin üçüncü sayısında tarih, edebiyat ve sosyoloji alanlarında makaleler yer almaktadır.
Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Romanlar üzerine yapılan çalışmalara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşan ve ele aldığı konuyu analitik ve özgün bir biçimde ortaya koyan makalelere yer vermektedir. Dergi ücretsiz ve açık erişim sağlayarak, alan ile ilgilenen tüm araştırmacılara bilgi kaynağı olmayı hedeflemektedir. Alanda üretilen nitelikli bilginin bilimsel yayıncılık aracılığıyla uluslararası boyutta görünürlüğünü ve erişilebilirliğini arttırmayı ve bu bağlamda bilim dünyasına katkıda bulunmayı başlıca amaç edinmiştir. Bilimsel yayıncılık amaç ve hedefleri doğrultusunda yayın hayatına başlayan Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, her yılın haziran ayında olmak üzere yılda bir sayı olarak yayınlanacaktır.
Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisinin güncel sayısına aşağıdaki link aracılığı ile ulaşmak mümkündür. 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/raedergisi 
Bu içerik 21.06.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 186 kez okundu.