OSMANLI ROMANLARI KİTABI

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim SEZGİN tarafından hazırlanan “Osmanlı Romanları Sosyal ve Ekonomik Hayatla İlgili Belgeler” isimli kitap, Enstitümüzün yayını olarak 2015 yılında basılmıştır.

Kitapta genel olarak Osmanlıların Romanları devlet sistemi içerisinde tutabilmek için onları “Çingene Sancağı” adı altında idarî olarak bir araya getirdiği, Çeribaşılık müessesi ve çeribaşıların birbirine kefil olması suretiyle de idarî olarak yöneticilerle bağlantılarını sağladığına değinilmiştir. Yine kısaca Romanları müsellem teşkilatı içerisine dâhil ederek ordunun seferlerinde iaşe ve ikmal işleriyle görevlendirdiğinden yine becerilerine ve yeteneklerine göre devlete ait birçok işte istihdam etmiş olduklarından bahsedilmiştir.

Bu kitapta Romanların devlet görevlileriyle olan anlaşmazlıklarında merkezi yöneticiler tarafından kendilerine adil davranıldığına, haksız vergi alınmasına engel olunduğuna, haksız taleplerle angarya türü işlerde istihdam edilmelerine izin verilmediğine dair belgeler bulunmakla birlikte diğer sosyal ve ekonomik alanlardaki birçok belgeye yer verilmiştir.

Bu kitap Başbakanlık Devlet Arşivi Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı ve Trakya Üniversitesi’nin hazırladıkları serginin belgelerinden oluşmaktadır. Kitapta 67 gömlek numarası ile toplam 83 belge bulunmaktadır. Sergilenen belgelerin Arap alfabesi ile yazılmış metinleri okuyamayan araştırmacılarca da kullanılmasına yardımcı olmak için günümüz harfleri ile yayınlanmasının faydalı olacağı düşünülmüştür.

Ek Resimler
Bu içerik 03.08.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 979 kez okundu.