I. ULUSLARARASI ROMAN SEMPOZYUMU (22 Ekim 2015)

  

Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Yrd. Doç. Dr. Veysi AKIN, Romklup tarafından yürütülen “Ayrımız Gayrımız Yok” projesi kapsamında Mersin Roman Eğitim Kültür Folklor ve Spor Kulübü Derneği’nin 22 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da düzenlediği 1. Uluslararası Roman Sempozyumuna katıldı. Sempozyumda “Çözüm Önerileri-Modeller” başlığı altındaki oturumda Roman Dili hakkında bir tebliğ sunan Enstitü Müdürümüz, konuşmasının ilk bölümünde Enstitünün kuruluşu ve faaliyetlerine dair bilgi verdikten sonra Roman Dili ve Kültürü ile ilgili olarak Enstitünün yüklendiği misyon ve hedefleri açıkladı.

Veysi AKIN, ayrıca katılımcılara Edirne’de düzenlenen Dil Konferansı hakkında bilgi vererek, sözlük çalışmalarından bahsetmiş ve Roman kültürü ile ilgili de “Yaşayan Sözlü Kültür” bağlamında Romanlar arasında derlemeler yaparak efsane, şarkı, tekerleme ve manilerin toplanması hususunda Roman dernekleri ile yürütülecek çalışmalara açık olduklarını belirtmiştir.

Ek Resimler
Bu içerik 22.10.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 639 kez okundu.