93 HARBİ VE MUHACİR ROMANLAR KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Üniversitemiz Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen ve Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Egemen Yılgür’ün konuşmacı olarak katıldığı  "93 Harbi ve Muhacir Romanlar" adlı konferans 18 Nisan 2018 tarihinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Konferansa Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdür V. Dr. Öğr. Üyesi Özcan Aygün, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Selma Sol, Edebiyat Fakültemiz Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Öbek, yine Edebiyat Fakültemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim SEZGİN, Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı, AZ81 Spor Kulübü başkanı Rıza ÜRÜTÜRKÇÜ, Araştırmacı yazar Sinan ŞANLIER ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan programda açılış konuşmasını yapan Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitü Müdürü V. Dr. Öğr. Üyesi Özcan Aygün, katılımlarından dolayı Dr. Öğr. Üyesi Egemen Yılgür’e, değerli akademisyenlere, STK temsilcilerine ve sevgili Üniversitemiz öğrencilerine teşekkürlerini sunarak “Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in dediği gibi ‘Her şey biter, Edirne Bitmez.’ Layd Montagu mektuplarında ‘Edirneli olmak en büyük servettir.’ der. Edirne, tarihinde üç ayrı kara ve acı gün yaşamıştır. Bunlardan ilki, 93 Harbi adını verdiğimiz 1877-1878 yıllarında yaşanan Osmanlı-Rus savaşıdır. Devamında Balkan Savaşları yıllarında yaşanan Bulgar ve Yunan işgalleri, Edirne’nin kara günleridir. Alanında yetkin ve saygın bir akademisyen olan Dr. Egemen Yılgür, 93 Harbi sırasında Balkanlardan göç etmek durumunda kalan Muhacir Romanlar konusunu ele alarak bizlere yeni ufuklar açacak. Faydalı bir konferans olmasını temenni ederim.” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Egemen Yılgür, Ülkemizdeki demografik yapı ve niteliklerin oluşmasında yaşanan göçlerin son derece etkili olduğunu belirterek göçlerin en büyük sebebinin coğrafyada yaşanan savaşlar olduğunu ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Yılgür, “Türkiye coğrafyasındaki nüfus toplulukları büyük göç dalgalarının birer yadigârı. Yaşanan birden fazla büyük göç dalgası bugün mevcut yapıyı oluşturmuş. Bu göç dalgaları ağırlıklı olarak savaşların arkasından gerçekleşti. Kırım Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşları ve Yunan mübadelesi günümüz nüfus özelliklerinin şekillenmesinde önemli rol oynamış. Savaşlarla birlikte gerçekleşen göçler sırasında karşılaştığımız etnik topluluklar içerisinde Romanlar da azımsanamayacak nitelikte. Balkanlar’dan Anadolu'ya göçler sırasında farklı etnik kökenlere rastlanıldığı gibi Muhacir Romanlara da rastlanmıştır ve bu coğrafyada yaşamlarını sürdürmeye devam etmişlerdir. 18 ve 19. yüzyıla ait arşiv belgelerinde bu topluluğun "Kıpti" olarak adlandırıldığına rastlanır. 1881 yılında göçlerin nüfus yapısını nasıl etkilediğini anlamak için nüfus sayımı yapılır ve Müslüman olan Kıptilerin Müslüman olarak; olmayanların ise bağlı bulundukları dini gruplara göre kayıtlara geçeceği bilgisi vardır.” dedi.

Konferans, soru ve cevap kısmı ile sona erdi.

Ek Resimler
Bu içerik 18.04.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 1526 kez okundu.